सब-इन्जिनियर सुनिल देवकोटा घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | Nagar News | Bhadra 30

पालुङटार नगरपालिका, गोरखामा कार्यरत सब-इन्जिनियर सुनिल देवकोटाले सेवाग्राहीको नाममा निर्माणाधीन रहेको घरको पुन:निर्माणको स्थायी इजाजत पत्रको सिफारिस गरि दिने प्रयोजनका लागि घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवम् निवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.२५,०००।–(पच्चिस हजार) घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइअनुसन्धान हुदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा(१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टी हुन आएको हुदा निजलाई बिगो रु. २५,०००/- (पच्चिस हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।