नेपाल प्रहरीको अनुरोध

[[IMG_ALT]]

www.bsgnews.com | Entertainment | Mangshir 4

कुनै पनि स्थानमा बेवारिसे र शंकास्पद अवस्थामा कुनै झोला, पोका देखिएमा,
सडक , पुलपुलेसा एवं एकान्त ठाउँमा तारमा बेरिएको कुनै वस्तु देखिएमा वा तार बाहिर निस्केको देखापरेमा उक्त चिज बस्तु आफु पनि नचलाऔं, अरुलाई पनि सो सम्बन्धमा जानकारी गराई टाढा बसौं र तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कन्ट्रोलको फोन नम्बर १०० मा खबर गर्नहुन अनुरोध गर्दछौं ।