अगामी बिश्व कप २०१८ प्रदर्शन गर्ने समबन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले सुचना गरेको छ । अगामी बिश्व कप २०१८ को खेलहरु क्लब , संघ ,संस्था तथा निजी व्यवसायीहरुले आफ्नो परीसर , प्रतिष्ठानमा मनोरन्जन का लागि प्रदर्शन गराउँदा निम्न लिखित शर्तहरुको अधिनमा रहेर मात्र प्रदर्शन गर्न पाउने भएको छ । शर्तहरु : बिशेषत: प्रदर्शन गर्ने आयोजकले शान्ति सुरक्षा समबन्धी बिषयमा स्थानिय सुरक्षा निकायलाई समन्वय वा जानकारी गराएर मात्र प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । खेलहरुको प्रदर्शन आफ्नो परीसरमा मात्र गर्न पाउने छन । प्रदर्शन स्थलमा कुनै शुल्क लिन पाइने छैन । खेलको हार जित लगयत बिषयलाई लिएर कुनै अनि प्रकारको निषेधित सट्टे जुवा ,बाजी लगानि,करोवार आदी गर्न खेल खेलाउन पाइने छैन ।सार्वजनिक स्थलमा गरिने प्रदर्शनको हकमा मादक पदार्थ खरिद ,बिक्री,ओसार पसार तथा सेवन गर्न पाइने छैन । थप जानकारीको लागी जिल्ला प्रशासन कार्यलय द्वारा सार्वजनिक गरेको पत्रमा पढ्नुहोला ।