बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले नगर भित्र संचालित विद्यालयहरुलाई विशेष निर्देशन स्वरुप नगर शिक्षा शाखाद्वारा सुचना जारी गरेको छ। नेपाल सरकारद्वारा निर्देशन दिइए अनुरुप असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिको प्रयोगद्वारा विद्यालयको प्रशासन तथा पठनपाठनको कार्य अघि बढाउनका लागि गरिएको निर्णय अनुसार बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख जगन्नाथ उपाध्यायले सुचना प्रकासित गरि विद्यालयहरुलाई २०७७ जेष्ठ २२ गते भएको शिक्षा सम्बन्धि बैठकद्वारा पारित गरिएको निर्णयहरु बमोजिमका कार्यहरुको पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बू.न.पाभित्र सञ्चालित रहेका सामूदायिक विद्यालयका प्र.अ, प्याबसन, एन प्याब्सन, पेट्सन तथा शिक्षा समितिका पधादिकारीहरुबिच गरिएको उक्त छलफल तथा बैठक नगर प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा हाललाई शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन गर्नका लागि निर्णयहरु गरिएको थियो। 

बैठकमा गरिएको निर्णय अनुरुप संघिय सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रत्ये विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाको सामाजिक दूरि तथा नियमको पालना गर्दै सुनिश्चितता गरि पाठ्यपुस्तक समेत उपलब्ध गराइने छ। विद्यालयहरुले विद्यार्थिहरुलाई पढ्नका लागि उचित वातावरण मिलाई तालिका विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिनुपर्नेछ। 

हालको परिस्थितिमा अनलाईन कक्षाको सञ्चालनमा जोड दिइएकोमा सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरुद्वारा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुसँग समन्वय गरि प्रतिदिन विभिन्न कक्षाका २५ जना विद्यार्थिहरुसँग ५ मिनेटका दरले विषयगत निर्देशन दिने र सिकाईसँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधान गरिदिने र साथमा कक्षा सञ्चालनको अनुगमन विद्यालयका प्र.अले गर्नुपर्नेछ। साथै प्र.अ/ प्रिन्सिपलद्वारा अभिभावकहरुसँग सम्पर्कमा रहेर विद्यार्थीहरुको अनलाईनबाट हुने कक्षाबाटको उपलब्धि बारे समेत निरन्तर समपर्क गरिनुपर्नेछ। 

कक्षा १, ६ र ९ मा अन्य विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने विद्यार्थिहरुका लागि ग्रेड मापदण्ड पूरा गरेका विद्यार्थी र उनिहरुका अभिभावकहरुले आफ्नो पायक पर्ने विद्यालयका प्र.अ / प्रिन्सिपलसँग समन्वय गरि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ। साथै १, ६ र ९ बाहेकका तहका विद्यार्थीहरुले यस वर्ष विद्यालय परिवर्तन नगर्ने र यदि गर्नुपर्ने विषेश कारण खुलाई दुवै विद्यालयहरुसँग समन्वय गरिनुपर्नेछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट तयार पारिएका कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीका लागि अनलाईन कक्षाका लागि उचित व्यवस्था मिलाई अध्ययनका लागि सामाग्रीको समेत व्यवस्था गरिनुपर्नेछ। साथमा विद्यालयहरुद्वारा अभिभावकका लागि अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने खालका अनलाईन तालिम तथा बैठकको समेत आयोजना गर्न सकिनेछ। 

नियमहरुको पालना गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरि बालबालिकाहरुलाई दिइने अनलाईन शिक्षा सञचालन गर्न सकिने अवस्था, आधार र क्षमताका विषयमा समेत नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा समन्वय गरि कार्य अघि बढाउन सकिनेछ। वि्दयालयहरुको अबको आ.व का लागि समेत विद्यालयका प्र.अ, विषयगत शिक्षक तथस कर्मचारीहरुलाई सिमित समुहसँग समन्वय गरि शिक्षाका योजना निर्माण, विद्यालयमा पठनपाठनका लागि उचित वातावरणको निर्माण, मापदणड अनुरुप विद्यालयको सरसफाई तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट विद्यार्थी र निजका अभिभावकसँग समपर्क र सहयोग गरि कार्यहरु सञचालन गर्न सकिने बैठकबाट निर्णय गरिएको छ। 

त्यस्तै वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी विकाई सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नगरपालिकाले वितरण गरेको तथ्याङ्क संकल फारम समयमानै विवरण भरी बुझाइनका लागि विद्यार्थिहरुलाई अनुरोध गरिनेछ।