जिल्ला रुपन्देही, साविक सौ-फर्साटिकर गा.वि.स. हाल शुद्दोधन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प्राविधिक शाखामा कार्यरत इन्जिनियर कपिल अर्याल र सव-इन्जिनियर लक्ष्मण ढुङ्गानाले सेवाग्राहीको पुरानो भवनको नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण गरिदिए वापत विभिन्न बहाना बनाई घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलबाट खटिई गएको टोलीले निज इन्जिनियर कपिल अर्याल र सव-इन्जिनियर लक्ष्मण ढुङ्गानालाई रू. ८०,०००।–(असी हजार) घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा जिल्ला रुपन्देही, शुद्दोधन गाउँपालिका वडा नं. ४ सौ-फर्साटिकरबाट मिति २०७५।९।१३ गते नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)