बूढानीलकण्ठ नगरपालीका वडा न २मा रहेको पन्चकन्या मार्गको महादेव खोला देखि वाशिकु बदेली  हुदै तारेभिर जाने सडकको चौडाई न्युनतम ८ मिटर कायम हुने भएकोले सडक बिस्तारको क्रममा ८ मिटर भित्र पर्ने संरचना आफै भत्काई सडक विस्तारलाई सहयोग गरी क्षतिपुर्तीको लागी सूचना जारी भएको मितीले १५ दिन भित्र वडा कार्यालयमा सम्पर्ग राख्न बूढानीलकण्ठ नगरपालीका वडा न २ले सूचना जारि गरेको छ